ankieta

Badanie satysfakcji klienta kopia

Jak ocenia Pan/i dojazd do obiektu (jakość dróg, oznakowanie dojazdu do obiektu)?
do hotelu wygodnie i łatwo dojechać,
droga jest dobra, ale źle oznakowana
stan drogi zły, dobre oznakowanie
zły stan drogi i złe oznakowanie dojazdu do hotelu